Calendar

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1
Yoga 10:30 am
Yoga
Aug 31 @ 10:30 am – Sep 1 @ 11:30 am
 
Yoga 10:30 am
Yoga
Sep 1 @ 10:30 am – Sep 2 @ 11:30 am
 
Aquafit 9:00 am
Aquafit
Sep 1 @ 9:00 am – 10:00 am
 
SUP lessons 12:00 pm
SUP lessons
Sep 1 @ 12:00 pm – 1:30 pm
 
Kayak lessons 2:30 pm
Kayak lessons
Sep 1 @ 2:30 pm – 3:30 pm
 
Sun & Moon Paddle 7:30 pm
Sun & Moon Paddle
Sep 1 @ 7:30 pm – 9:30 pm
 
Sunset Yoga 7:30 pm
Sunset Yoga
Sep 1 @ 7:30 pm – 8:30 pm
 
2
Yoga 10:30 am
Yoga
Sep 2 @ 10:30 am – Sep 3 @ 11:30 am
 
Aquafit 9:00 am
Aquafit
Sep 2 @ 9:00 am – 10:00 am
 
Sun & Moon Paddle 7:30 pm
Sun & Moon Paddle
Sep 2 @ 7:30 pm – 9:30 pm
 
Sunset Yoga 7:30 pm
Sunset Yoga
Sep 2 @ 7:30 pm – 8:30 pm
 
3
Yoga 10:30 am
Yoga
Sep 3 @ 10:30 am – Sep 4 @ 11:30 am
 
Aquafit 9:00 am
Aquafit
Sep 3 @ 9:00 am – 10:00 am
 
SUP Yoga 9:30 am
SUP Yoga
Sep 3 @ 9:30 am – 10:30 am
 
Sun & Moon Paddle 7:30 pm
Sun & Moon Paddle
Sep 3 @ 7:30 pm – 9:30 pm
 
4
Yoga 10:30 am
Yoga
Sep 4 @ 10:30 am – Sep 5 @ 11:30 am
 
Aquafit 9:00 am
Aquafit
Sep 4 @ 9:00 am – 10:00 am
 
Sun & Moon Paddle 7:30 pm
Sun & Moon Paddle
Sep 4 @ 7:30 pm – 9:30 pm
 
5
Yoga 10:30 am
Yoga
Sep 5 @ 10:30 am – Sep 6 @ 11:30 am
 
Aquafit 9:00 am
Aquafit
Sep 5 @ 9:00 am – 10:00 am
 
SUP Yoga 9:30 am
SUP Yoga
Sep 5 @ 9:30 am – 10:30 am
 
Sun & Moon Paddle 7:30 pm
Sun & Moon Paddle
Sep 5 @ 7:30 pm – 9:30 pm
 
6
Yoga 10:30 am
Yoga
Sep 6 @ 10:30 am – Sep 7 @ 11:30 am
 
Aquafit 9:00 am
Aquafit
Sep 6 @ 9:00 am – 10:00 am
 
Sun & Moon Paddle 7:30 pm
Sun & Moon Paddle
Sep 6 @ 7:30 pm – 9:30 pm
 
7
Yoga 10:30 am
Yoga
Sep 7 @ 10:30 am – Sep 8 @ 11:30 am
 
Aquafit 9:00 am
Aquafit
Sep 7 @ 9:00 am – 10:00 am
 
Sun & Moon Paddle 7:30 pm
Sun & Moon Paddle
Sep 7 @ 7:30 pm – 9:30 pm
 
8
Yoga 10:30 am
Yoga
Sep 8 @ 10:30 am – Sep 9 @ 11:30 am
 
Aquafit 9:00 am
Aquafit
Sep 8 @ 9:00 am – 10:00 am
 
SUP lessons 12:00 pm
SUP lessons
Sep 8 @ 12:00 pm – 1:30 pm
 
Kayak lessons 2:30 pm
Kayak lessons
Sep 8 @ 2:30 pm – 3:30 pm
 
Sun & Moon Paddle 7:30 pm
Sun & Moon Paddle
Sep 8 @ 7:30 pm – 9:30 pm
 
Sunset Yoga 7:30 pm
Sunset Yoga
Sep 8 @ 7:30 pm – 8:30 pm
 
9
Yoga 10:30 am
Yoga
Sep 9 @ 10:30 am – Sep 10 @ 11:30 am
 
Aquafit 9:00 am
Aquafit
Sep 9 @ 9:00 am – 10:00 am
 
Sun & Moon Paddle 7:30 pm
Sun & Moon Paddle
Sep 9 @ 7:30 pm – 9:30 pm
 
Sunset Yoga 7:30 pm
Sunset Yoga
Sep 9 @ 7:30 pm – 8:30 pm
 
10
Yoga 10:30 am
Yoga
Sep 10 @ 10:30 am – Sep 11 @ 11:30 am
 
Aquafit 9:00 am
Aquafit
Sep 10 @ 9:00 am – 10:00 am
 
SUP Yoga 9:30 am
SUP Yoga
Sep 10 @ 9:30 am – 10:30 am
 
Sun & Moon Paddle 7:30 pm
Sun & Moon Paddle
Sep 10 @ 7:30 pm – 9:30 pm
 
11
Yoga 10:30 am
Yoga
Sep 11 @ 10:30 am – Sep 12 @ 11:30 am
 
Aquafit 9:00 am
Aquafit
Sep 11 @ 9:00 am – 10:00 am
 
Sun & Moon Paddle 7:30 pm
Sun & Moon Paddle
Sep 11 @ 7:30 pm – 9:30 pm
 
12
Yoga 10:30 am
Yoga
Sep 12 @ 10:30 am – Sep 13 @ 11:30 am
 
Aquafit 9:00 am
Aquafit
Sep 12 @ 9:00 am – 10:00 am
 
SUP Yoga 9:30 am
SUP Yoga
Sep 12 @ 9:30 am – 10:30 am
 
Sun & Moon Paddle 7:30 pm
Sun & Moon Paddle
Sep 12 @ 7:30 pm – 9:30 pm
 
13
Yoga 10:30 am
Yoga
Sep 13 @ 10:30 am – Sep 14 @ 11:30 am
 
Aquafit 9:00 am
Aquafit
Sep 13 @ 9:00 am – 10:00 am
 
Sun & Moon Paddle 7:30 pm
Sun & Moon Paddle
Sep 13 @ 7:30 pm – 9:30 pm
 
Full Moon Serenity Paddle 8:30 pm
Full Moon Serenity Paddle
Sep 13 @ 8:30 pm – 10:30 pm
 
14
Yoga 10:30 am
Yoga
Sep 14 @ 10:30 am – Sep 15 @ 11:30 am
 
Aquafit 9:00 am
Aquafit
Sep 14 @ 9:00 am – 10:00 am
 
Sun & Moon Paddle 7:30 pm
Sun & Moon Paddle
Sep 14 @ 7:30 pm – 9:30 pm
 
Full Moon Serenity Paddle 8:30 pm
Full Moon Serenity Paddle
Sep 14 @ 8:30 pm – 10:30 pm
 
15
Yoga 10:30 am
Yoga
Sep 15 @ 10:30 am – Sep 16 @ 11:30 am
 
Aquafit 9:00 am
Aquafit
Sep 15 @ 9:00 am – 10:00 am
 
SUP lessons 12:00 pm
SUP lessons
Sep 15 @ 12:00 pm – 1:30 pm
 
Kayak lessons 2:30 pm
Kayak lessons
Sep 15 @ 2:30 pm – 3:30 pm
 
Sun & Moon Paddle 7:30 pm
Sun & Moon Paddle
Sep 15 @ 7:30 pm – 9:30 pm
 
Sunset Yoga 7:30 pm
Sunset Yoga
Sep 15 @ 7:30 pm – 8:30 pm
 
Full Moon Serenity Paddle 8:30 pm
Full Moon Serenity Paddle
Sep 15 @ 8:30 pm – 10:30 pm
 
16
Yoga 10:30 am
Yoga
Sep 16 @ 10:30 am – Sep 17 @ 11:30 am
 
Aquafit 9:00 am
Aquafit
Sep 16 @ 9:00 am – 10:00 am
 
Sun & Moon Paddle 7:30 pm
Sun & Moon Paddle
Sep 16 @ 7:30 pm – 9:30 pm
 
Sunset Yoga 7:30 pm
Sunset Yoga
Sep 16 @ 7:30 pm – 8:30 pm
 
17
Yoga 10:30 am
Yoga
Sep 17 @ 10:30 am – Sep 18 @ 11:30 am
 
Aquafit 9:00 am
Aquafit
Sep 17 @ 9:00 am – 10:00 am
 
SUP Yoga 9:30 am
SUP Yoga
Sep 17 @ 9:30 am – 10:30 am
 
Sun & Moon Paddle 7:30 pm
Sun & Moon Paddle
Sep 17 @ 7:30 pm – 9:30 pm
 
18
Yoga 10:30 am
Yoga
Sep 18 @ 10:30 am – Sep 19 @ 11:30 am
 
Aquafit 9:00 am
Aquafit
Sep 18 @ 9:00 am – 10:00 am
 
Sun & Moon Paddle 7:30 pm
Sun & Moon Paddle
Sep 18 @ 7:30 pm – 9:30 pm
 
19
Yoga 10:30 am
Yoga
Sep 19 @ 10:30 am – Sep 20 @ 11:30 am
 
Aquafit 9:00 am
Aquafit
Sep 19 @ 9:00 am – 10:00 am
 
SUP Yoga 9:30 am
SUP Yoga
Sep 19 @ 9:30 am – 10:30 am
 
Sun & Moon Paddle 7:30 pm
Sun & Moon Paddle
Sep 19 @ 7:30 pm – 9:30 pm
 
20
Yoga 10:30 am
Yoga
Sep 20 @ 10:30 am – Sep 21 @ 11:30 am
 
Aquafit 9:00 am
Aquafit
Sep 20 @ 9:00 am – 10:00 am
 
Sun & Moon Paddle 7:30 pm
Sun & Moon Paddle
Sep 20 @ 7:30 pm – 9:30 pm
 
21
Yoga 10:30 am
Yoga
Sep 21 @ 10:30 am – Sep 22 @ 11:30 am
 
Aquafit 9:00 am
Aquafit
Sep 21 @ 9:00 am – 10:00 am
 
Sun & Moon Paddle 7:30 pm
Sun & Moon Paddle
Sep 21 @ 7:30 pm – 9:30 pm
 
22
Yoga 10:30 am
Yoga
Sep 22 @ 10:30 am – Sep 23 @ 11:30 am
 
Aquafit 9:00 am
Aquafit
Sep 22 @ 9:00 am – 10:00 am
 
SUP lessons 12:00 pm
SUP lessons
Sep 22 @ 12:00 pm – 1:30 pm
 
Kayak lessons 2:30 pm
Kayak lessons
Sep 22 @ 2:30 pm – 3:30 pm
 
Sun & Moon Paddle 7:30 pm
Sun & Moon Paddle
Sep 22 @ 7:30 pm – 9:30 pm
 
Sunset Yoga 7:30 pm
Sunset Yoga
Sep 22 @ 7:30 pm – 8:30 pm
 
23
Yoga 10:30 am
Yoga
Sep 23 @ 10:30 am – Sep 24 @ 11:30 am
 
Aquafit 9:00 am
Aquafit
Sep 23 @ 9:00 am – 10:00 am
 
Sun & Moon Paddle 7:30 pm
Sun & Moon Paddle
Sep 23 @ 7:30 pm – 9:30 pm
 
Sunset Yoga 7:30 pm
Sunset Yoga
Sep 23 @ 7:30 pm – 8:30 pm
 
24
Yoga 10:30 am
Yoga
Sep 24 @ 10:30 am – Sep 25 @ 11:30 am
 
Aquafit 9:00 am
Aquafit
Sep 24 @ 9:00 am – 10:00 am
 
SUP Yoga 9:30 am
SUP Yoga
Sep 24 @ 9:30 am – 10:30 am
 
Sun & Moon Paddle 7:30 pm
Sun & Moon Paddle
Sep 24 @ 7:30 pm – 9:30 pm
 
25
Yoga 10:30 am
Yoga
Sep 25 @ 10:30 am – Sep 26 @ 11:30 am
 
Aquafit 9:00 am
Aquafit
Sep 25 @ 9:00 am – 10:00 am
 
Sun & Moon Paddle 7:30 pm
Sun & Moon Paddle
Sep 25 @ 7:30 pm – 9:30 pm
 
26
Yoga 10:30 am
Yoga
Sep 26 @ 10:30 am – Sep 27 @ 11:30 am
 
Aquafit 9:00 am
Aquafit
Sep 26 @ 9:00 am – 10:00 am
 
SUP Yoga 9:30 am
SUP Yoga
Sep 26 @ 9:30 am – 10:30 am
 
Sun & Moon Paddle 7:30 pm
Sun & Moon Paddle
Sep 26 @ 7:30 pm – 9:30 pm
 
27
Yoga 10:30 am
Yoga
Sep 27 @ 10:30 am – Sep 28 @ 11:30 am
 
Aquafit 9:00 am
Aquafit
Sep 27 @ 9:00 am – 10:00 am
 
Sun & Moon Paddle 7:30 pm
Sun & Moon Paddle
Sep 27 @ 7:30 pm – 9:30 pm
 
28
Yoga 10:30 am
Yoga
Sep 28 @ 10:30 am – Sep 29 @ 11:30 am
 
Aquafit 9:00 am
Aquafit
Sep 28 @ 9:00 am – 10:00 am
 
Sun & Moon Paddle 7:30 pm
Sun & Moon Paddle
Sep 28 @ 7:30 pm – 9:30 pm
 
29
Yoga 10:30 am
Yoga
Sep 29 @ 10:30 am – Sep 30 @ 11:30 am
 
Aquafit 9:00 am
Aquafit
Sep 29 @ 9:00 am – 10:00 am
 
SUP lessons 12:00 pm
SUP lessons
Sep 29 @ 12:00 pm – 1:30 pm
 
Kayak lessons 2:30 pm
Kayak lessons
Sep 29 @ 2:30 pm – 3:30 pm
 
Sun & Moon Paddle 7:30 pm
Sun & Moon Paddle
Sep 29 @ 7:30 pm – 9:30 pm
 
Sunset Yoga 7:30 pm
Sunset Yoga
Sep 29 @ 7:30 pm – 8:30 pm
 
30
Yoga 10:30 am
Yoga
Sep 30 @ 10:30 am – Oct 1 @ 11:30 am
 
Aquafit 9:00 am
Aquafit
Sep 30 @ 9:00 am – 10:00 am
 
Sun & Moon Paddle 7:30 pm
Sun & Moon Paddle
Sep 30 @ 7:30 pm – 9:30 pm
 
Sunset Yoga 7:30 pm
Sunset Yoga
Sep 30 @ 7:30 pm – 8:30 pm
 
error: Content is protected !!